Jdi na obsah Jdi na menu
 

Historie 1998-1999

1998
Začátkem roku proběhne divošská výprava na říčku Haldu (pro komplikace při nutném zimním brodění nazvaná "stezkou plovoucí boty"), Stará parta si zavzpomíná na zlaté časy na 18. večeru na Buffalu, který je tak trochu tréninkem pozapomenutých písniček na večer další, který bude speciálně určený pro Bobří stopu (ten skončí po závěru úžasnou Chrobákovou produkcí pohádkových melodií na elektrické varhany, tam už do dopracovalo trampské Buffalo!).  
Proběhnou oslavy 5. výročí klubu DD (s testíkem znalosti jeho historie), následuje tradiční velká stopovací hra v jundrovské oboře (dříve jen mapovací, dnes doplněná o další úkoly, stopy, pozorování zvěře a souboje s konkurenty).
V 90. letech míváme od Sdružení na nìkolik let pronajatu i tìlocviènu na dvì hodinky týdnì k odreagování od vesmìs kanceláøské práce. Hráváme se fotbálek, košíkovou, ringo...
U Divochů se píše se už asi dvacátá kronika, ale některé z táborů Bobří stopy a Divochů nejsou dokončeny, některé ani začaty, přesto kroniky jsou pomyslně očíslovány (teprve v letech 2012-13 dojde u mnohých k přepisování ze starých poznámek, zejména Milan doplňuje chybějící zápisy a dáva dohromady kroniky táboru Divochů i Bobří stopy, jichž se Divoši významně účastnili) O časopis se dále v uplynulých letech pokoušeli i  Etien - Buff, Bublina - Stopař, Dušan - Sawage.
Hraje se fotbálkový turnaj o Pohár Divochů a poprvé i turnaj o pohárový půlbalon Bobří stopy, který brzy zcela nahradí již skoro popsaný pohár Osmičky, kterýžto turnaj bude ukončen. 
Následují Maštale, Tøebíè?, a také Stará štreka s úvodem k táborové høe - pøedtáborová Cesta do Nížiny Samarù, s novou generací Divochù. Tábor Divochù nové generace U tøí smrkù se nese v duchu táborové hry Nížina Samarù, kterou pøipravovuje Mirek. Táboøilo se pod liningem, pøehozeným pøes vìtve jednoho z obrovských smrkù - osamìlých velikánù, který i sám zvládal menší deštík. 
Bobří stopa šla ve stopách minulých táborů (nepřipravilo se nic nového, poprvé nebyla celoroční soutěž, ale nová byla generace dětí, takže to nevadilo), dílčí úkoly vycházely z táborových Tam-tamů (z r.93), a závěrečná cesta byla Návrat k Bobřímu jezeru (dle r.94). Opět indiánské dotáboření, tentokrát s více hrami a dovednostmi, initi (přesto i s obvyklým dokončováním úklidu  po většinou v chvatu a zmatku odjíždějících posledních tábornících). nebylo až po Seči? 
O prázdninách stihneme ještě dva vandry na Vysočinu - první na Doubravu, Maštale a Svojanov,  následuje Ostrov přátelství na veslici spojený s vodárnou, kam se uchylujem v noci v drsném dešti, následně ráno s náhlednutím na rozvodněné řvoucí vodopády jindy tiché a klidné Doubravy, končíme na Oslavce...  
(kdy Dalešice?) 
Na podzim proběhne Ďolík Mohykánů a po několika letech se opět uskuteční setkání Sdružení.

1999
Divoši, jimž pomalu ale jistě dožívá druhá větší generace, uskuteční ještě významnou průzkumnou výpravu k technické památce - dosud z větší části stojící - Eifelovu ivančickému viaduktu (který záhy bude z valné většiny zbořen), a to i s nováčkém Petrem, který ač zanedlouho z klubu na nějaký čas zmizí, a vrátí se jako samotářský Divoch (pod patronací patrona a staré gardy), a později sehraje jako Čiki zásadní roli v budoucím vzkříšení a obnovení klubu na další řádku let, pomůže sobě i dalším prožít hezčí dětství v legendárním klubu. Když se jako nejmladší nadšenec snaží jako nováček připomenout a vzkřísit staré dobré zvyky, tradice, zásady a program starých Divochů, tak jak se o nich dočetl ve starých klubovních kronikách, časopíscích a příručkách, a chce obnovit dřívější bohatou činnost i starou slávu klubu, narazí na nepochopení starších odrůstajících hochů a není vstřebán, proto se na chvíli uchyluje do klubu Čtyř dáblů, aby se záhy po úplném odeznění divošské činnosti II. generace přihlásil k odkazu starých Divochů. Než sežene další nadšené chlapce, v což neochvějně věří, plní si zkoušky divošských stezek sám za pomoci patrona klubu, navštěvují sami nebo s přáteli z jiných klubů legendární místa a sní o obnovení činnosti klubu, který toho v minulosti dost dokázal. Jediný nadšenec pronese znak Divochů do nových časů, nového tisíciletí.
Mladí Divoši v posledním období své pravidelné činnosti ještě zaznamenají poslední velký úspěch, s kamarádem Tondou vyhrají druhé Uličky, ale v závěrečné volbě vítězí nad Altíkem jeho dvojče Sany také z mladší generace, ale bojující za tým starých Divochů, tradiční Mondscheinovu (zaniklou) ulici. Poprvé se hraje pohár Bobří stopy o praslý balón (zhotovený opět z Jestřábovy studnice nápadů), a Stopovačka v oboře, uskuteční se vandr na Starou štreku (s přespáním ještě na tradičních místech - u skalky u Hamrů a na tábořišti u Propadáku. 
(Svratka na člunu na Mušov a Pasohlávky kdy?)
Tábor Bobøí stopy po stavìèce staré gardy je pro zájemce a to indiánský, táborovka má název Putování indiánskou zemí (naposledy ho chystá Sharp a Vìra ve spolupráci s Jestøábem, i když ten tentokrát už více vaøí než pøipravuje program). Malé dotáboøení v krásnì upraveném týpku s luxusními postelemi z vrbových prutù a malovanými krabicemi, sedátky a už míøíme na Ameriku  na další prùzkumy (III. velký prùzkum) s Èikim a Èápem a Robinem - vznikají zde krásné romantické fotky nad Velkou Amerikou.
Následuje puťák Posázavím (se supertábořištěm u jezu a studánky), na podzim proběhnou tradiční Adamovská Stínadla se bouřící, k nejvýznamnějším akcím podzimu patří teprve druhé velké setkání Bobří stopy, tentokrát v domě dětí v Bohunicích, s rozhovory s legendárními osobnostmi (Řešetlák, Wabi Stárka, Libor Balák), venkovním vystoupením a výkladem o zbroji i zbraních (včetně historického testíku) skupiny historického šermu Manus Armata - našich známých z přepadu tábora v r. 96, s drobnými soutěžemi (Nuličky, Foglarovská rozcvička  otázek, Riskuj...) a na závěr se zlatým hřebem - vystoupením Supa - autora  mnoha písniček, známých našim táborníkům (s doprovodem Elky a Jestřába), takže si všichni společně pěkně zazpívali, nakonec ještě hudebně komické šou Elky s Hurvajzem. 
Na táborech už pravidelně jako dřív nevypomáhá Cook, dávno ukončil spolupráci i Čenda, už jen občas se objeví Hurvajs, a letos s velkými tábory skončil i Jestřáb, ale pomáhá ještě Elka a více se zapojuje Věra. I ve vedení hlavních táborů postupně dojde k obměně, objeví se noví odchovanci s odpovídajícím věkem a jistými schopnostmi. K ještě pár let stálému Sharpovi se přidají Jituš, Stegi, Soki, Rolf, Žabka, Čáp, Vojta a další v průběhu několika let...

 

Kam dál: 1992-1993 | 1994-1995 | 1996-1997 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2002-2003 | 2004-2005 | 2006-2007 | 2008-2010 | 2011-2013 | 2014-2016

 

Autor: Jestřáb (2011-2015)

 

Náhledy fotografií ze složky Rok 1999

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář